Metsa hindamine
vaata ka: põllumaa hind

Kodulehe tutvustus või eripakkumine kahel real

Add Your Heading Text Here

Maksikleidid

Metsa hind ja metsa hinnakalkulaator

Arvuta oma metsakinnistu hind lihtsalt ja kiirelt. Arvuta oma elamumaa, põllumaa või metsamaa hind vaid mõne nupuvajutusega.

Metsamaa hind sõltub erinevatest asjaoludest, nagu metsamaa suurus, asukoht ning muud asjad.

Metsakinnistu keskmine hektari hind on vahemikus 2000€ kuni 30 000 eurot.

Põllumaa hinnad erinevad metsamaa hindades tihti mitu korda, kuid iga kinnistu on erinev, samuti nende väärtus. Vaadake lähemalt ka meie kokkuvõtet: põllumaa hind.

Metsamaa hinda mõjutab peamiselt kinnistu suurus, asukoht ja seal kasvava metsa sortiment ning tagavara, samuti metsa vanus.

Oma metsamaa väärtuse saate teada, tellides metsa hindamise mõnelt metsafirmalt või kohalikust metsaühistust.

Metsaoksjon on hea viis oma kinnistu realiseerimiseks.

Metsakava on dokument, mis sisaldab endas metsainventeerimisandmeid ehk teie metsa seisukorda puudutavaid detaile, samuti soovituslikke metsamajanduslikke töid lähiaastateks.

Metsaregister ehk metsaportaal (register.metsad.ee) on GIS kaardirakendus millel on palju erinevaid funktsioone, mis annavad kasutajale võimaluse vaadata erinevaid kinnistuid, metsakavasid ning üldisi andmeid avalikust metsaregistrist.

Metsamaa hind aastal 2024

Metsamaa hind sõltub erinevatest asjadest, nagu metsamaa hind, metsamaa suurus, metsakinnistu asukoht, metsa ligipääsetavus, metsa tervislik seisukord, metsakinnistu aluspinna viljakus ehk boniteet, metsamaterjali kokkuostu kaugus metsakinnistust ning muud erinevad faktorid.

metsa hind, metsamaa hind, metsamaa hektari hind, milline on metsa hind müües metsa metsaoksjonil

Metsa hinna kalkulaator

Samuti mõjutab metsa hinda turuseis, ehk nõudlus metsandusturul, kus tegutsevad paljud kokkuostud ning kokkuostjad, kes ostavad kinnistuid erinevatel põhjustel, nagu metsamajandamise arendamine, pikaajaline investeerimine (fondid), erinevad raietega tegelevad firmad ning eraisikud, kes soovivad metsa majandada pikema aja jooksul.

metsamaa hektari hind, metsa hind ja metsa hindamise protsess

Metsa hindamine

Metsa hind määratakse protsessi käigus kus toimub metsakinnistu hindamine, ehk metsandusspetsialist hindab kinnistul oleva metsa tagavara ning metsas kasvava puistu tervisliku seisukorra. Samuti võib metsa hinna määrata ka metsaomanik ise, kuid see ei garanteeri, et metsaomanik just sellise hinna saab. Enamasti määrab kinnistu lõpphinna ikkagi metsamaa uus omanik ehk ostja ning hinnaks saab summa, mille ta on nõus välja käima.

metsamaa hind, metsa hektari hind, metsa hindamine

Metsa hektari hind

Metsa hektari keskmised hinnad võivad alata 1500 eurost (raiesmike puhul) ning ulatuda kuni 35 000 eurot (näiteks raieküps männimets) hektari kohta. Keskmised hektari hinnad on ca 10 000 euro kandis.